Kiểm tra giá phòng

Ngày nhận phòng:

Ngày trả phòng:

Khách sạn TX. Hà Tiên

Khách sạn Green Island Hà Tiên

Lô B3, TTTM Trần Hầu, P. Bình San, TX. Hà Tiên, Kiên Giang

4 sao

Khách sạn Dủ Hưng

17a Trần Hầu, P.Bình San, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang

2 sao

Khách sạn Hải Vân

55 Lam Sơn, P.Bình San, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang

2 sao

Khách sạn Kim Dự

14 Phương Thành, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang

3 sao

Ánh Vân - Dntn Ánh Vân

Lô 2 Tt Tm Trần Hầu P.Bình San, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Khách Sạn Bưu Điện Hà Tiên

3 Tô Châu, P.Đông Hồ, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Đông Hồ - Dntn Đông Hồ

2 Trần Hầu, P.Đông Hồ, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Đồng Tâm - Khách Sạn Đồng Tâm

Lô 5 12-13-14 Tt Tm Trần Hầu, P.Bình San, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Hà Châu - Khách Sạn Hà Châu

23 Trần Công Ẩn, P.Tô Châu, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Khách Sạn Hà Tiên

36 Trần Hầu, P.Đông Hồ, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Hải Yến - Dntn Hải Yến

15 Tô Châu, P.Đông Hồ, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Hải Yến - Dntn Hải Yến

15 Tô Châu, P.Đông Hồ, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Khách sạn Hoa Mai

1-3 Kp1 Trần Hầu, P.Bình San, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang

2 sao

Hoàng Dũ - Khách Sạn Hoàng Dũ

30 Kp2 Lam Sơn, P.Đông Hồ, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Khải Hoàn - Khách Sạn Khải Hoàn

4 Phương Thành, Ấp Cây Bàng, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Khách Sạn Long Châu

Khu Tt Tm Trần Hầu, P.Bình San, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Pháo Đài - Khách Sạn Pháo Đài

1 Mạc Thiên Tích, P.Pháo Đài, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Phúc Thảo - Khách Sạn Phúc Thảo

30-31-32-33 Tt Tm Hà Tiên Trần Hầu, P.Bình San, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Khách sạn Sài Gòn - Hà Tiên

Căn 22 Lô 3 Tt Tm Trần Hầu P.Bình San, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Sao Mai - Khách Sạn Sao Mai

2 Trần Công Ẩn, P.Tô Châu, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Tô Châu - Khách Sạn Tô Châu

56 Kp1 Đông Hồ, P.Đông Hồ, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


DNTN Trần Phong Thuận

Bãi Trước Khu Dl Mũi Nai P.Pháo Đài, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Thiết kế website & SEO bởi Viet Solution